Pockettidningar med samhällsinriktning

 

En pockettidning har ofta, men behöver inte ha, en samhällsvetenskaplig inriktning. Denna typ av magasinsformat lämpar sig väl för reportage och artiklar som är långa och granskande. Ofta har pockettidningar också en utgivningstakt på bara ett par nummer per år vilket lämnar mycket tid och utrymme åt initierade texter, gärna skrivna av någon som redan från början är väldigt insatt i det han eller hon just då granskar.


Pockettidningen R

Pockettidningen R är en av de riktigt klassiska pockettidningarna. Den har, med några få avbrott, kommit ut med fem nummer per år sedan 1970. Pockettidningen R inriktar sig på 1168px-zeitschriftengranskande reportage där man granskar samhället utifrån utsatta människors perspektiv. När tidningen startades samarbetade de nära, och ägdes till och med av, de så kallade r-förbunden. R-förbunden var olika intresseorganisationer som på något sätt verkar/verkade för att förbättra förhållandena inom till exempel kriminal och missbruksvården, samt för personer som lider av någon form av psykisk ohälsa. Grundidén med både förbunden och pockettidningen var att ge röst åt samhällets mest marginaliserade och även driva utvecklingen mot att dessa i större möjlighet skulle få chansen att förbättra sin egen situation. Tidningen startades av Hans Nestius och idag är Kurt Nurmi tidningens chefredaktör och en av två delägare.

Magasinet Filter

Magasinet Filter är en nyare pockettidning. Den startades så sent som 2008 och kommer ut med fem nummer per år. Precis som de flesta andra pockettidningar är magasinet Filter inriktad på längre, granskande reportage. Ofta har man ett huvudtema per nummer som sedan flera olika skribenter och journalister får angripa från olika perspektiv. Tidningens namn kommer sig av att man vill fungera som ett filter mellan avsändare och mottagare, där man analyserar och begripliggör skeden och händelser. Filter har också en viss agendasättande-ambition, där man i varje nummer försöker hitta, identifiera och belysa de ämnen man tror att det kommer pratas mest om i Sverige under de kommande två månaderna.

Filter är en systertidning till fotbollsmagasinet Offside, vilket märks på hur tidningen layoutas både på webben och på papper. Magasinet Filter har två chefredaktörer: Mattias Göransson och Tobias Regnell.

Leave a Comment

mts_howto