Tidningarna Allt och Det bästa

”Allt” började ges ut år 1941 av förlaget Åhlén & Åkerlund. Samma förlag gav sedan tidigare ut tidningen ”Se”, och ”Allt” var tänkt som en systertidning till denna, fast med allvarligare betoning och seriösa reportage. Det var tidningens första chefredaktör, Carl-Adam Nycop, som hade inspirerats av amerikanska ”Time”, och ville skapa något motsvarande i Sverige. Albert Bonnier, som ägde förlaget, tyckte dock att detta skulle ha utgjort en för dyster tidning, och ändrade därför namnet från det föreslagna ”Rapport” till ”Allt”, och beslutade att blanda de seriösa reportagen med kändisintervjuer och bilder i färg. Under de två första åren utgavs tidningen A4-format, men det var inte förrän man gick över till pockettidningsformatet (som då var relativt nytt) som tidningen började sälja i större upplagor. Tidningen övergick då också från att ha 30-40 sidor till att ha det dubbla sidantalet.

Samma år som ”Allt” fick sitt nya format började dock Åhlén & Åkerlund också att ge ut pockettidningen ”Det bästa”, som var en svensk version av den amerikanska tidningen ”Reader’s Digest”, där månadens artiklar publicerades i förkortad form. Tanken med detta var att spara tid åt amerikanska soldater. ”Det bästa” blev dock snabbt mycket populär även i Sverige, och blev en av de många nya tidningar som så småningom konkurrerade ut ”Allt”.

Förutom att pockettidningar som ”Det bästa” är små och lätta att ta med sig, har de också den fördelen att de inte väger så mycket, vilket gör att man kan läsa dem i sängen utan att bli alltför trött i armarna. För att man ska kunna läsa i sängen måste man dock ha en bra kudde som ger ordentligt stöd för nacken. Tycker man inte att man får det från sin nuvarande kudde kan det vara en bra idé att prova en Tempur-kudde, som har utformats särskilt för att ge huvud och nacke rätt stöd. Då kommer man sannolikt att både att läsa och sova skönare.

Leave a Comment

mts_howto