Hur pockettidningar hjälper dig på högskoleprovet

Många av oss har i vår barndom eller ungdom suttit och läst olika serietidningar i pocketformat. Där och då gjorde man det i första hand för att det var roligt, men att läsa serietidningar och pockettidningar kan också bidra till att tillägna dig en hel del kunskap. Man kan till och med se att läsande av olika serier kan hjälpa en till och med när det kommer till saker som högskoleprovet. Här kommer några av anledningarna till varför.

Ordförståelse

En viktig del av högskoleprovet är ordförståelse. Att veta vad olika ord betyder kan vara svårt speciellt om det var länge sedan man rörde sig i lite mer akademiska kretsar. Här kan serietidningar och pockettidningar spela en viktig roll. Vissa är förstås enbart riktade till barn och använder ett ganska enkelt språk men det finns ganska många olika serier som helt eller delvis riktar sig till vuxna eller lite äldre och därför använder både ett avancerat och invecklat språk som innehåller många krångliga ord. Dessa ord kan alltså hjälpa dig att sedan få en högre poäng på högskoleprovet.

Läsförståelse

En annan viktig del på högskoleprovet är läsförståelsen. Ska du skriva högskoleprovet 2022 kommer läsförståelsen bland annat att gå bättre om du har en hög läshastighet och kan ta dig igenom texter fort då du då kommer att ha mer tid att svara på frågor. I princip det enda sättet att öva upp sin läshastighet är att läsa mycket. Många tycker att det är jobbigt och krångligt att läsa böcker, speciellt när de är yngre, men kan plöja timvis med serietidningar på en eftermiddag. Har man därför läst mycket pockettidningar när man varit yngre har man en stor fördel. Men att läsa serietidningar kan också vara en väg för vuxna som har svårt att sätta sig in i böcker att öka sitt intag av skriven text och därmed kunna öka sin läshastighet.

Engelska

Engelskan är såklart också en viktig del av högskoleprovet. För den som tycker att det är krångligt att börja läsa engelska böcker för att bättra på sin engelska kan det vara lättare att börja läsa engelska serier. Detta kan göra att läsandet blir både roligt och enkelt. Man måste helt enkelt komma ihåg att den bästa läsningen är den som faktiskt blir av och att läsa serier kan vara en väg för att nå dit. Sammanfattningsvis kan pockettidningar och serier alltså vara ett fantastiskt verktyg när det kommer till att förbereda sig inför högskoleprovet. Det är alltså att bara damma av de gamla magasinen. Lycka till!

Leave a Comment

mts_howto